Det viser seg også at overtidsbruken blant lærere har økt kraftig. Personlig lurer jeg veldig på hvordan det kan utløse overtid, på vanlig dagtid?

Du har helt rett i at jeg nok ikke har peiling. Men det er nettopp derfor jeg spør.

Som politiker så er vi satt til å følge med, og stille de nødvendige spørsmål for å prøve å finne ut hvor skoen trykker. Vi har en alvorlig økonomisk situasjon i Lindesnes kommune, som gjør at vi må spare inn minst 200 millioner i året. Når vi så vet at alle cirka 3000 ansatte i kommunen har betalt lunsjpause, så må det så absolutt være legitimt å stille spørsmål om dette. Vi vet også at skolene har fått tilført cirka 30 millioner mer enn tidligere, på tross av at elevtallet går en del ned. I tillegg bruker vi cirka 40 millioner i denne kommunen på barn med spesielle behov. Som politikere forholder vi oss til Kostra tall ( som er en sammenligning mellom andre tilsvarende kommuner) disse viser at vi i Lindesnes bruker cirka 10.000 kroner mer per elev enn andre kommuner som er sammenlignbare.

Det viser seg også at overtidsbruken blant lærere har økt kraftig. Personlig lurer jeg veldig på hvordan det kan utløse overtid, på vanlig dagtid? Nå har jeg riktignok jobbet i privat næringsliv. Der jobber vi fra 0700-1500 og har betalt for 7,5 timer, det er slettes ikke alltid vi heller har tid til lunsj pause men vi rekker stort sett å spise hver dag.

Vi har lovet våre innbyggere at vi skal snu hver stein, for å finne ut hvordan vi kan bedre bruken av skattepenger (les spare) og det akter jeg å fortsette med. Politikk handler om prioriteringer og jeg har alltid prioritert barn syke og gamle.

Paul Storholt