Guro Torhildsdatter

Innleggsforfatter og folkehelsekoordinator i Lindesnes kommune

Tormod Try

Innleggsforfatter og avdelingsleder for kvalitet og utvikling i Lindesnes kommune

Debattinnlegg

Tusen takk til Lindesnes barneråd som løfter viktige stemmer i lokalpolitikken. Dere skal vite at deres engasjement er viktig og at dere er med på å bevege verden i demokratisk retning for barn av i dag og barn som kommer etter dere.

Dette er et svar til leserinnlegget fra Alma Ovidia Ekeland Nøding som stod på trykk i lokalavisen torsdag 24. november i år.

Leser med stor interesse at du har lyst til at flere skal sykle, Alma Ovidia; «… men da må det bli sykkelsti og trygt å sykle langs veien for alle.» , skriver du. Mange er enig med deg.

Møllsletta som du skriver om er nok bare en av flere skoleveier i vår kommune som oppleves utrygg for syklende. Det vet vi fordi Syklistenes landsforening gjennomførte en sykkelundersøkelse i sommer der syklister over 18 år ble spurt om deres opplevelser med sykling i kommunen.

70 prosent av de spurte i vår kommune er helt uenig eller uenig i påstanden «det er trygt for barn å sykle i min kommune».

60 prosent av de spurte er helt uenig eller uenig i påstanden «Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune».

På spørsmål om hva som først og fremst hindrer deg i å bruke sykkelen som transport oftere enn du gjør i dag svarer 49 prosent at det føles utrygt. Flere resultater fra sykkelundersøkelsen kan leses på kommunenes hjemmeside.

I ditt leser innlegg om skoleveien din som går langs Møllsletta foreslår du å ruste opp en gammel postvei for dere som sykler og går.

Kan en gammel postvei bli trygg skolevei? La oss finne det ut sammen. Vi som jobber med sykkelplanlegging i kommunen blir gjerne med elevrådet ved din skole på befaring. Ta kontakt med Guro for å avtale tid.

Sykkelvennlig hilsen fra

Tormod Try og Guro Torhildsdatter

Sykkelbyen Mandal