I et debattinnlegg i Lindesnes avis (9. september 2022) fortalte ordføreren hvorfor han mener Lindesnes kan bli en sentral region for utvikling av norsk havvind. «Økt produksjon av ren energi må til for å klare det grønne skiftet. Slik utbygging vil kreve mer areal. Da er det viktig å ta i bruk areal som er ferdig områderegulert, slik som Sodevika, eller som ligger i tett tilknytning til allerede etablert areal.»

Men det var en viktig ting han ikke fortalte.

I kommunestyret 22. september 2022 orienterte rådmannen om havvind-arbeidet til kommunen og det gode samarbeidet med næringsaktører og andre interessegrupper i Agder. GOT-sjefen var invitert til møtet og ga representantene en presentasjon av mulighetene i Mandal. Representantene fikk se et illustrert bilde av Strømsvikakaien dekket av store deler til havvindmøller, men rådmannen holdt tilbake informasjon han visste var viktig.

Noen måneder tidligere ble nemlig avtalen mellom Mandal Havn Strømsvika og TT Anlegg fra 2015 erstattet med en ny avtale. Både ordføreren og rådmannen kjente til innholdet i avtalen. Den nye avtalen gir TT Anlegg rett til å bruke cirka 50 prosent av kai-arealet så lenge de fører 400.000 tonn stein per år over kaikanten. Leien er etter hva vi forstår ikke nok til å dekke kostnaden for opparbeidelsen av leiearealet. I avtaleteksten tok man også inn et punkt som forutsetter at Jåbekk Sør blir en realitet. Sommeren 2022 visste dermed rådmannen og ordføreren at Strømsvikakaien kan bli delvis blokkert av steineksport fram til 2038.

Det var god grunn til å tro at havvindaktører ikke ønsket operasjoner på en kai med støv og støy fra steineksport, og nå hastet det å få Sodevikaplanen vedtatt. Rådmannen og ordføreren kjørte den omfattende planprosessen med minimumsfrister, og den 15. juni vedtok kommunestyret Sodevikaplanen til tross for innsigelser fra Statsforvalteren i Agder, mangler i konsekvensutredningen og mange klager.

Hva skjedde videre med Jåbekk Sør? Vi etterlyste dokumenter i saken, men kommunen ga oss ikke innsyn etter lovens bestemmelser. Statsforvalteren i Agder måtte be Lindesnes kommune om å legge ut dokumentene på postlista. Da ble det fart i sakene.

TT Anlegg ønsket at Jåbekk Sør-planen skulle behandles/vedtas med innsigelser og klager på samme måte som Sodevikaplanen, men TTs plan var for dårlig. Kommunen engasjerte derfor en spesialkonsulent for å rette opp i feil og mangler i TT-planen, vel vitende om at steineksport fra Jåbekk Sør vil legge beslag på store deler av Strømsvikakaien i lang tid.

Vi sitter igjen med noen spørsmål.

Hvorfor unnlot rådmannen å fortelle kommunestyret om den nye TT-avtalen i Strømsvika? Hvorfor snakket ordføreren om å ta i bruk Sodevika uten å nevne kaiblokaden? Hvor mange representanter kjente detaljene i den nye avtalen? Førte rådmannen og ordføreren folkevalgte bak lyset?

La oss kaste Jåbekk Sør-planen i søppelbøtta. Da får vi ny kai. Trenger vi da Sodevika?

Fabrikken i Sodevika er jo kastet på bålet for lenge siden.

Det må være lov å spørre!

Knut Øritsland, Knut Riple, Ståle Skuterud og Jan Terje Nielsen