Etter avtale med Konservativt Lindesnes, flytter B&G Stein AS adresse til Lindesnes, og kommunestyrerepresentanten Oddbjørn Håland opplever dette som en «gamechanger» for ham.

I sitt avisinnlegg onsdag begrunner Håland dette slik:

(Sitat): «Ingen firma tjener penger før jobben er i gang, men vi kan forvente at dette selskapet genererer skatteinntekter på pluss 50 millioner. Dette selskapet vil også ha over 50 medarbeidere i Sodevika, som også genererer innkomst til Lindesnes kommune.»

Slik dette er formulert, så er det rimelig å tolke dette dit hen at Håland er av den oppfatning at firmaet (B&G Stein AS) gjennom å skape store overskudd i selskapet (i dette tilfelle – størrelsesorden 230 millioner kroner), skal tilføre Lindesnes kommune 50 millioner i skatt.

Ettersom det muligens er flere som kan bli forledet til å tro at det er slik ting faktisk henger sammen, så er det særdeles viktig å få påpeke følgende faktum:

Et aksjeselskap betaler IKKE kommuneskatt, men kun skatt til staten. (ref. Skatteloven § 3-2).

Dette betyr altså at de 22 prosent av overskuddet selskapet må betale i skatt, går direkte inn i statskassen.

Det er selvsagt korrekt at ansatte i bedriften genererer inntektsskatt, riktignok til den aktuelle kommunen de er bosatt i, og her er bedriftens hjemkommune helt uten betydning.

Dette innlegget er kun mitt ønske om å gi et bidrag til at både Håland og resten av våre folkevalgte kan ta sine avgjørelser i denne saken basert på fakta.

Arthur Bauge