I oktober kunne avisen melde at Mandal Havn Strømsvika har behov for penger. Senest 15. desember skal havneselskapet overta et kaianlegg fra TT Anlegg, og må betale rundt 40 millioner kroner. Dette er nødvendigvis ikke så dramatisk: Det kom også fram at dersom Kristiansand Havn IKS overtar Strømsvika-selskapene vil de ta over disse økonomiske forpliktelsene. Lyngdal kommune eier 14 prosent av aksjene i dag, og har skapt litt trøbbel i prosessen ved å ha nektet å selge sin andel.

Å selge Strømsvika er fornuftig. Kommunen har gjort en god jobb med å få på plass en tømmerhavn som skogbruket i hele regionen nyter godt av, og skal ha skryt for å ha vært på hogget for å få dette på plass. Men hvis investeringsbehovet er på flere hundre millioner i årene som kommer – som havnesjef Nodeland skisserer – så må en annen aktør med vesentlig større finansielle muskler enn kommunen ta over prosjektet.

Hvor mye Kristiansand Havn IKS vil betale for Strømsvika er litt i det blå. Holding-selskapet har ifølge årsregnskapet verdier for 12,5 millioner kroner, men siden de nye eierne umiddelbart må betale en regning på 40 millioner, er det vanskelig å anslå hvor mye havneområdene egentlig er verdt. Det som imidlertid ligger i kortene, er et makeskifte hvor eiendommer skifter hender og kommunen overtar bygg som Kristiansand Havn formelt kontrollerer i dag. I første rekke gjelder dette Industrihistorisk Senter på Ballastbrygga, hvor kommunen og fylket har betalt for renoveringen av bygget. Det er også naturlig å tenke seg at kommunen ønsker å overta Havnekontoret like ved siden av.

Et annet havneområde som er underlagt Kristiansand Havn i dag er Kleven. I 2022 vedtok et enstemmig kommunestyre Klevenplanen. Her står det «før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter [ …] må driften av kaianlegget være avsluttet.» Harald Øyslebø (FrP) uttalte da: «Det er Kristiansand Havn som bestemmer om de vil avvikle havna i Kleven. Først da kan det bli aktuelt å gjenskape gamle Kleven. Det er Kristiansand Havn som er hjemmelshaver for Klevenhavna.»

Det er delte meninger om Klevenplanen, for å si det forsiktig. Men hvis man nå uansett er i en prosess med Kristiansand Havn, hvor man rydder opp i organiseringen og eierskap for fremtidig havnedrift, kan kanskje spørsmålet likevel dukke opp. Er det mulig å bli enige om en tidsplan for hvor lenge havna i Kleven skal være i drift? Skal bygget som Redningsselskapet benytter bli overført til kommunen som en del av avtalen? Spørsmålene er mange.

Vi får uansett håpe at Lyngdal til slutt tar til fornuften. Ingen er tjent med at kommunene skal ha rollen som utlånsbank når beløpene blir så store som dette.