For godt over et år siden begynte planleggingen av 50-årsjubileumet til Sørlandsutstillingen og ta til. Utstillingen er en landsdelutstilling for hele Agder og Telemark, og for første gang er hele utstillingen på Lista. Listalandskapet blir beskrevet som unikt, brutalt og mykt. Når da Sørlandets kunstnere skal utfordres på landskap, er det ingen bedre plass å være enn på Lista.

Hilsen ved kultursjef Inge Eikeland i Farsund kommune. Foto: Victoria Becker-Meberg
Hilsen ved Bjørn Vikøyr i Fylkesmannens miljøvernavdeling. Foto: Victoria Becker-Meberg
Folk strømmet på for å se utstillingen. Foto: Victoria Becker-Meberg

LEDER AV Sørlandsutstillingen, Erlend Helling-Larsen, åpnet med å takke alle kunstnere som har vært med og bidratt med flotte verk.

– De har hatt noen utfordringer underveis, men jeg tror mye av de utfordringene har ført til at vi har fått en del kunstprosjekter som er veldig annerledes enn det vi hadde sett for oss i begynnelsen, men som er av veldig høy kvalitet.

Store deler av utstillingen er på Lista fyr, og Helling-Larsen bekrefter at de har tatt i bruk hver eneste krok. Men også på Nordberg Fort er det naturpreget kunst.

– Jeg håper at alle kan finne veien til Nordberg fort. Der har vi blant annet hatt et spennende prosjekt som startet med to gutter fra Stiv Kuling som skulle lage en hage i en ruin. Det har rullet fint av gårde underveis, med flere involverte.

Erlend Helling-Larsen ønsker velkommen. Foto: Victoria Becker-Meberg
Maleriene var preget av Lista-naturen. Foto: Victoria Becker-Meberg

SENIORRÅDGIVER hos Fylkesmannen, Bjørn Vikøyr, forteller at da de fikk vite at Sørlandsutstillingen skulle skje på Lista, ble de utfordret.

– Det har vært spennende, interessant og ikke minst lærerikt, men også krevende. Noen vil ha mange folk her ute som skal tråle rundt i naturen, og det kan være bra noen steder. Men jobben vår er å ta vare på den viktigste delen av Lista-naturen og alt det som er vernet her ute. Det som gjør at vi ønsker kunstnere velkommen hit, så tett på naturen, er at kunstnerne kan fortelle historier som vi ikke kan komme på selv.

Det har vært spennende, interessant og ikke minst lærerikt, men også krevende.

Spennende kunstverk ved Lista fyr. Foto: Victoria Becker Meberg
Spennende kunstverk ved Lista fyr. Foto: Victoria Becker Meberg
Folk strømmet på for å se Sørlandsutstillingen. Foto: Victoria Becker Meberg

NÅ SOM DAGEN er her, kan alles skuldre senkes og Vikøyr håper alle som kommer for å se kunsten får noen fine opplevelser. Han kommer også med en oppfordring til å tenke gjennom noen aspekter rundt den fine naturen der ute.

Spennende kunstverk. Foto: Victoria Becker-Meberg

Folk strømmet på fra fjern og nær etter at Farsunds kultursjef, Inge Eikeland, erklærte Sørlandsutstillingen 2019 for åpnet. Inntrykkene var mange når publikum gikk i alle retninger for å se på den spredte kunstutstillingen som skal stå helt til september.