– «Usynlege hender leier oss», skriver Jon Fosse – vår egen nobelprisvinner i litteratur – i et av diktene sine. Disse usynlige hendene kan være så mye forskjellig: Kjærlighet, vennskap, en gudstro, vilje, håp, innledet kong Harald sin nyttårstale.

– Vi trenger alle noen usynlige hender. Og mange av oss trenger dem litt ekstra nå. Både her hjemme og i verden rundt oss.

Han snakket om en bekymring for at en del unge mennesker – og også eldre – ikke føler seg sett, forstått og regnet med i det norske samfunnet.

– Jeg er redd det vil skape sinne og frustrasjon som kan skadefellesskapet vårt. Til hver og én av dere vil jeg si: Jeg vet ikke hvordan det er å være deg. Men jeg vil veldig gjerne forstå, sa kongen.

– Hold fast ved at du er et helt menneske på godt og vondt, som alle andre – spesielt når andre glemmer å minne deg på det. Ta imot hjelp når du trenger det. Og vær til hjelp for andre når du kan. Jeg håper du kjenner at usynlige hender leier deg.

Kongen holdt sin nyttårstale bare få timer etter at hans danske tremenning, dronning Margrethe, varsler at hun går av. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB / POOL

Undertrykking av urfolk og minoriteter

Kongen tok også opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra i sommer som tok for seg konsekvensene fornorskningen hadde for samer, kvener og skogfinner i Norge fra rundt 1850-tallet og utover.

Den omfattende rapporten slo fast at fornorskningspolitikken har fått svært alvorlige konsekvenser for minoriteter i landet.

– Mennesker ble fratatt språket sitt, kulturen sin, selvtilliten og identiteten sin. For noen gikk det på livet løs. Og alt dette ble gjort i nasjonsbyggingens navn – i et Norge som den gang selv trengte å bygge selvtillit som nasjon etter 400 år med dansk styre, sa kongen.

– Fornorskningen ble et tap for oss alle. Et tap av en kulturell rikdom som hørte – ja hører hjemme – i vårt eget land. Å se med åpne øyne på hva som faktisk har skjedd, er avgjørende for forsoningsarbeidet som nå må følge i kjølvannet av den viktige rapporten.

Bekymret for klimakampen

Han viet også litt av talen til å trekke fram kampen mot klimaendringene.

– Mange unge skriver til meg og uttrykker bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda vår. Unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep – og ikke fort nok. Jeg deler de unges bekymring og deres utålmodighet.

Kongen pekte deretter på håpet om at klimamålene som verdensledere setter, må bli fulgt av handling.

– Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok, sa han.

– Mitt nyttårshåp er at vi skal være de usynlige hendene som leier hverandre.

Nyttårstalen var spilt inn på forhånd. Kort tid før den ble sendt på TV kom sjokknyheten fra Danmark om at dronning Margrethe varslet at hun abdiserer.