– Det er veldig gledelig å få bekreftet fra tingretten at vi har hatt en ryddig, god og grundig anskaffelsesprosess, og at det ikke har vært grunnlag for å ta Lindesnes kommune til retten, sier rådmann Kyrre Jordbakke i en pressemelding sendt ut av Lindesnes kommune tirsdag kveld.

Lindesnes kommune har vunnet saken AF Kruse Smith Entreprenør AS og BRG Entreprenør AS rettet mot kommunen. Det er klart etter at kjennelsen fra Agder tingrett ble offentliggjort.

– Også denne gang har de gitt oss full støtte på alle punkter og konkludert med at vi ikke har gjort noen feil i beslutningen om å tildele kontrakten til Skanska AS, sier Jordbakke.

Avviser kravene

Som kjent gikk også Consto Sør til retten for å stoppe tildelingen av helsehusanbudet til Skanska. Det kravet avviste retten tidligere i vår.

Da Lindesnes kommune valgte Skanska AS til totalentreprenør for nytt helsehus og omsorgssenter, valgte to av de tre leverandørene som ikke ble tildelt kontrakt å ta Lindesnes kommune til retten.

Kravet om å avvise Skanskas tilbud beskrives slik av Agder tingrett:

«Det at AF har levert et tilbud som har større areal enn Skanskas og som er vurdert som dårligere, medfører ikke at tilbudene ikke er sammenliknbare, men at AF har løst oppgaven i konkurransegrunnlaget dårligere. Retten finner at Skanska har levert et løsningsforslag i tråd med de i konkurransegrunnlaget etterspurte funksjoner».

Forventning til leverandør

Retten har kommet til at det ikke foreligger uklarheter ved konkurransegrunnlaget, mangler ved kommunens forhandlinger eller at det foreligger feil ved evalueringen av tilbudene. Retten slår derfor fast følgende:

«Skanska har blitt premiert for blant annet å utfordre konkurransegrunnlaget og finne gode, arealeffektive løsninger, mindre fotavtrykk, mer grøntområder og lavere pris. (...) Hvordan dette skulle gjøres, var kjernen i den utfordringen leverandørene ble gitt. Dette forventes en normalt påpasselig leverandør å forstå».

Kruse Smith og BRG må ifølge kjennelsen betale 626.410 kroner i sakskostnader til Lindesnes kommune, og 350.000 kroner i sakskostnader til Skanska.