Vi kommunestyrerepresentanter i Lindesnes SV må innrømme at vi mottok beskjeden om en mulig endring av standpunkt i Sodevika-saken fra representant Håland fra Konservativt med stor forbauselse. Håland mener saken om helsehuset ble en «gamechanger». Vi mener prosessen han nå har satt i gang definitivt blir en «gamechanger», både for velgernes tillit og for klimaet i kommunestyret.

Konservativt gikk til valg på «vern av verdifull kystnatur og sier NEI til utbygging av Sodevika», og på tross av våre motstridende verdisyn har de vært en velkommen stemme i saken. Våre jevnlige møter i Sodevika-saken har vært et godt samarbeid hvor representanter som er mot reguleringsplanen har jobbet hardt for å ivareta løftet vi har gitt våre velgere: dette skal vi kjempe mot! Dette bærer nå frukter med mulighet for en omgjøring av juni-vedtaket. At Håland forsvarer en mulig retrett i saken med bygging av et helsehus de ikke ønsker, fremstår for oss illojalt mot både velgerne og eget partiprogram. Vi har forståelse for at Konservativt er skuffet over avgjørelsen, men at Helsehuset ville bli realisert kunne neppe være en overraskelse, de politiske signalene allerede før valget var tydelige på det.

Samtidig stiller vi oss kritiske til at folkevalgte inngår avtaler med private utbyggere, særlig i en prosess hvor en sak ikke er avgjort. Slike prosesser bør det være åpenhet om og de bør ikke brukes som et grunnlag for politisk spill. At velgere i Lindenes nå kan kjenne på en politikerforakt og motvilje mot å stole på at vi fører fram prosesser på en ryddig og redelig måte på vegne av kommunen, har vi forståelse for.

Demokratiet vårt skal være levende, fritt og dynamisk – og man skal i høyeste grad respektere at folk bytter mening. For det er det vi er; folk. Og folk har lov å bytte mening! Vi hadde møtt Håland med forståelse hvis dette handlet om at han nå så Sodevika-saken med nye øyne, hvis saken i seg selv gjorde at han ønsket industri der. For det er faktisk lov å være uenige og ha ulike politiske standpunkt om saker. Samtidig er det oss, vi 39 folkevalgte i kommunestyresalen, som skal forvalte kommunens interesser på best mulig måte. Da må velgerne kunne stole på oss, og vi må spille med så åpne kort ovenfor hverandre som mulig. Da skaper vi et godt, politisk klima.

Vi vil være uenige i mange saker, men å rettferdiggjøre at Konservativt endrer standpunkt i saken fordi de ikke fikk det som ønsket i saken om helsehuset synes vi er uheldig. Det vil garantert komme mange flere saker hvor Håland og Konservativt vil være uenig i flertallets avgjørelser knyttet til økonomi. Hva vil de da gå på kompromiss med i eget program? Bygge havturbiner? Ofre litt mer matjord til næring? Det er lov å bytte mening, men vi synes ikke det er lov å forkaste prinsipper fra eget valgprogram knapt et halvt år etter valget.

Vi håper Konservativt endrer mening og gjør de det skal de vite at Lindesnes SV vender det andre kinnet til og ønsker dem velkommen tilbake i Sodevika-varmen!

Britney Røyland, Morgan Salminen og Mariann Amstrup-Sondresen, kommunestyrerepresentanter for Lindenes SV