Debattinnlegg

Til Palestinakomiteen og andre som kritiserer Israel.

Jeg vil påstå at all historie viser at Israel vinner når det gjelder fakta og sannhet. År etter år har haterne stanget sine hoder mot muren og fortalt at Israel er det verste av alle land. Det må jo drive dem til vanvidd å se at denne lille staten trives som aldri før.

Palestinerne og deres medsammensvorne skriker stadig opp at landet fra elven til havet (altså hele Israel) er palestinsk. Dette uten å komme en tomme nærmere målet.

Israel har den sterkeste rett av alle land til sitt eget land. Dette på grunn av Balfour fra 1917 og San Remo-avtalen fra 1920, i tillegg til det rettslige grunnlaget som har sin rot i vedtak i Folkeforbundet og FN.

Alle påstander som sies i artikkelen fra Kalvik må sies å være feil og usanne etter mitt skjønn.

Karl Thomas Klev