I skiskyting ser vi at enkelte utøvere blir for ivrige når de kommer inn på standplass og skyter i vei uten å treffe målet. Der ser ut som havnestyrets leder også var litt overivrig da han skrev sitt tilsvar «Åpenhet og ryddighet» til meg, angående utbygging på Nybrygga. For der er det mange bomskudd! Men ett treff har han. Jeg er enig med Paal Pedersen i at forslaget som turistkontoret formidlet, burde vært presentert i full åpenhet.

Resten av tilsvaret vitner om at han ikke har forstått budskapet i innlegget mitt. Budskapet var kort sagt at tomtene ved Nybrygga er så viktige for gjestehavna og sentrumsutviklingen i Mandal, at det er nødvendig å få andre forslag på bordet enn den kolossen av et leilighetsbygg som nå er foreslått. Stedet har en lang historie som møteplass for folk – en allmenning i ordets rette betydning.

Lederen av havnestyret må forstå at mange finner det underlig at han med sitt verv går offentlig ut og er fornærmet på utbyggernes vegne, og kaller det «uryddig» at noen har tegnet et alternativt forslag på Nybryggatomtene.

For utbyggerne har jo gjort akkurat det samme! De har tegnet et stort leilighetsbygg på eiendommer som tilhører kommunen og havna. Med andre ord forutsetter Nybrygga AS at de får privatisere fellesskapets tomter!

Jeg mener det bør lyses ut en mulighetsstudie for området ved Nybrygga. Why Connects grønne skisse er bare et helt enkelt forslag, og det finnes åpenbart en rekke andre muligheter som kan være mer spennende og nyttige for gjestehavna og sentrumsutviklingen.

Derfor er det et ufint bomskudd av Paal Pedersen når han skriver: «Bessesen ønsker en gratis park i hans nærområde».

Jeg personlig trenger ikke flere gratis parker. Jeg har både Furulunden, Skriverhaven og Andorsenhaven i umiddelbar nærhet.

Det jeg reagerer på er at havnestyrets leder ikke ser ut til å forstå at fellesskapets interesser bør være i fokus når man skal utvikle tomtene ved Nybrygga. Han har offentlig gjort seg til talsmann for at Nybrygga AS skal få privatisere kommunens og havnas tomter for å realisere sitt gigantiske leilighetsbygg. Utbyggerne ønsker selvsagt å maksimere fortjenesten ved å bygge ut flest mulig kvadratmeter.

I skiskyting hender det at de som bommer i første runde, henter seg inn på neste standplass. Det er å håpe at havnestyrets leder tenker seg om, og innser at et gigantisk leilighetsbygg på Nybrygga ikke er det beste for byen. Gjør han det så treffer han blink, og har muligheten til å komme i mål på en åpen og ryddig måte.

Finn Morten Bessesen