Jeg må si at Paal Pedersen på tross av sine meninger er en modig person og en politiker som det står respekt av fordi han faktisk tar seg bryet med å lese avisinnlegg fra vanlige folk. I tillegg svarer han med leserinnlegg på det han mener er uriktig og krenkende. Han er en av de få valgte politikerne som gjør dette.

Sist ute var det Jan Henrik Jensen som hevdet at ytringsfriheten står for fall fordi Lindesnes kommune har stoppet kommentarfeltene på Facebook og Instagram. Jeg er jo også en rød politiker, og jeg burde jo være enig med Jan Henrik Jensen om dette, men her er nok jeg en smule blå, for jeg er faktisk helt enig med Paal Pedersen! Disse kommentarfeltene som for eksempel også tidligere lå åpne i nettutgaven til Lindesnes avis har jeg prøvd og det var ikke noe annet enn det jeg vil kalle sløsing med ressurser. Nesten 100 % bortkastet og veldig lite seriøst!

At kommunen nå velger å gjøre det samme med Facebook og Instagram er etter mitt syn helt på sin plass. Jeg vil tro at de som virkelig mener noe seriøst om kommunen eller politikerne heller vil bruke de andre kanalene som finnes, blant annet stemmeretten.

Nå holdt jeg nesten på å glemme at det var Paal Pedersen jeg skulle kommentere angående hans påstand om at Rødt er imot ytringsfrihet. Dette mener han å finne grunnlag for i en undersøkelse gjort av Institutt for samfunnsforskning.

Denne undersøkelsen er svært omfattende og enkle konklusjoner finner du ikke her. Jeg velger derfor å forklare undersøkelsen med et eksempel hentet fra Rødt Oslo. I bystyret gikk Rødt imot at antireligiøse organisasjoner som SIAN og tilsvarende skulle få lov til å holde møter i biblioteket. Rødt var et av få partier som gikk imot dette forslaget. Høyresiden ser ut til å være åpen for at disse ytterliggående høyrefolkene skulle få bruke biblioteket til sine arrangement.

Jeg er dermed fristet til å si at høyrepartiene mener brenning av koranen, bibelen og andre hellige skrifter er et av ytringsfrihetens viktigste prinsipper. Samtidig er det dette problemet som er bakgrunnen for at Rødt i Oslo foreslår å ofre denne ytringsfriheten til fordel for religiøse minoritetsgrupper. I Norge er det religionsfrihet og ingen skal forfølges for sin tro eller overbevisning. SIAN gjør nettopp dette og sprer dermed uønskede rasistiske holdninger.

Jeg vil også anta at Paal Pedersen synes denne problemstillingen er vanskelig, men at han likevel vil være enig med Rødt i at det å krenke og hate andre på grunn av tro eller utseende er rasisme og ikke en del av ytringsfriheten. En løsning på problemet kan være å nekte høyresiden å brenne religiøse skrifter og ikke gi SIAN mulighet til å avholde folkemøter i biblioteket.

Uansett tror jeg ikke at dette argumentet kan brukes for å hevde at venstresiden i norsk politikk er imot ytringsfriheten.

Hilsen Petter Thilesen