Lørdag 6. januar hadde jeg et leserinnlegg her i Lindesnes avis hvor jeg kommenterte Høyres, Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets håndtering av mulighetene for å ytre seg fritt i digitale media. I et leserinnlegg i Lindesnes avis kaller Paal Pedersen mitt angrep «unødvendige sleivspark» og «unødvendig sleivete».

Slike useriøse formuleringer bør du unngå Pedersen. Jeg står fast ved at kommunens politisk interesserte bør ha mulighet til å kommentere lokale viktige saker. Det prinsipielle ved denne saken er ikke bra. Det er også viktig å understreke at jeg gjorde dette som privatperson og ikke som SV- medlem.

Jan Henrik Jensen