Ytringsfriheten er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.

Lindesnes kommune har nå bestemt å stenge kommentarfelt på Facebook og Instagram. Det betyr at ingen lenger har mulighet til å kommentere kommunale avgjørelser. Det er et angrep på ytringsfriheten som er en menneskerettighet.

Verdens politiske høyreside er i ferd med å kneble denne menneskerettigheten, det ser vi eksempler på i nyhetene daglig. Det er en fare for demokratiske samfunn. Demokratiet er en frihet vi må verne, men vi må være på vakt, demokratiet må leve!

Jan Henrik Jensen