Qvale vil fremdeles ikke forstå at det er en enorm forskjell på terrorangrep med intensjon om å torturere, drepe og også kidnappe sivile, og krigføring med sivile tap. Et terrorangrep kan aldri forsvares ut fra politisk uenighet om Midtøsten konflikten eller noe annet. Hamas startet denne krigen med sitt spektakulære terrorangrep som var nødt til å resultere i at Israel angrep Hamas tilbake. Hamas gjemmer seg bak sivile og bruker dem som skjold. Et forsvarsangrep på Hamas betyr derfor store sivile tap fordi Hamas har ikke ville evakuere vanlige palestinere.

Dette innlegget er en replikk til Qvales «Stopp folkemordet nå». Les de andre innleggene i denne debatten:

Terrorangrepets grusomheter var så forferdelige at dette slett ikke kunne besvares med forhandlinger, som Qvale mener. Hamas’ evne til slike angrep må elimineres mest mulig. Skulle Israel ha sagt ok, dette var leit, men vi gir etter og forhandler på Hamas’ premisser? Det ville betydd at slike terrorangrep med kidnappinger premieres og oppfordre til nye slike. Det er en god grunn til at stater aldri forhandler med terrorister, som er en standard devise, selv om forhandlinger kommer i bakkanaler.

Det eneste som nytter for å få gislene fri er militært press, sier Israel, og det forklarer også den omfattende bombingen av Gaza. Bilder av gisler som tas inn i Al-Shifa sykehuset er frigitt, samt bilder av tunneler under sykehuset. Informasjonen som kommer fra det Hamas-kontrollerte helseministeriet er ikke objektiv, ei heller informasjon fra IDF, men CNN var med inn til sykehuset for å verifisere funn under det og amerikansk UD bør man sette lit til.

Tragedien er at det er vanlige palestinere som rammes av krigføringen. De sivile tapene er langt over det som forholdsmessig og rimelig, som jeg har skrevet i mine to tidligere innlegg. Å finne og ødelegge tunneler som er opptil 80 meter under bakken er primært en spesialstyrkejobb, men før de kan komme til, må det være både evakuering av sivile som er ordnet og sikker og det må være trygt nok for spesialstyrker til å komme inn. Hamas har som sagt ikke villet evakuere – selvsagt ikke – og IDF kan ikke gjøre dette uten å kontrollere Gaza først. Hamas har skylden, men Israel kan likevel ikke gå fram som man har gjort med omfattende luftangrep i tettbygde strøk.

Jeg er helt enig med Qvale i at sympatien vår er med den vanlige palestiner som misbrukes av Hamas på det aller verste – og legge til, med den vanlige israeler som ikke bare rammes av terror, men har sine som gisler hos Hamas, en forferdelig situasjon.

Janne Haaland Matlary