Det er sikkert litt ubehagelig for John Kittelstad å bli minnet om sin overraskende snuoperasjon i reguleringssaken i Sodevika. Etter kommunestyremøtet 25. mai 2023 spurte jeg – som Kittelstad skriver i sitt innlegg 21. januar – om hva han tenkte om Sodevika-reguleringen. «Eg er 90 prosent for planen», svarte Kittelstad. I løpet av de neste to ukene skjedde snuoperasjonen, noe Kittelstad offentlig bekreftet i Fevennen 9. juni. Kittelstad har vært politiker i hele 25 år og det er sjelden vi ser slike kuvendinger. Heldigvis vil jeg mene, for vi vet alle at forutsigbarhet i større planer er viktig for spesielt næringslivet og andre som ønsker å skape aktivitet, arbeidsplasser og inntekter i en kommune.

Kittelstad ble i februar 2022 intervjuet om Sodevika-saken i Lindesnes avis. Svaret hans på spørsmål om å sprenge areal i kystsonen var følgende: «Når det gjelder sprenging av areal i kystsonen, ligger det jo en vedtatt områdeplan om utbygging til næringsformål. I utgangspunktet er det lagt opp til sjørelatert næring i Sodevika, og til det er jeg positiv. Så må vi jo se på detaljplanen når den er klar, sier John Kittelstad, gruppeleder i KrF». Som svar på spørsmål om mulighet for nye arbeidsplasser mente Kittelstad at «det er viktig for kommunen å tilrettelegge så langt det er mulig. Dersom det er mulig med tilrettelegging, for eksempel i forbindelse med havvindprosjektet, er det positivt. Jeg håper vi kan bli en del av det. Arbeidsplasser er viktig for kommunen, fastslår Kittelstad.» Og videre, som svar på spørsmål om miljøhensyn, svarte Kittelstad: «Miljøhensyn er viktig, men en eller annen plass må vi jo drive næring. Hensyn må tas der det er nødvendig, men ellers må vi forholde oss til regelverket slik det foreligger, sier Kittelstad, men legger til: – Samtidig har jeg har full forståelse for hytteeiere i området som kanskje går ei tid i møte som ikke er ideell. Men skal man sprenge fjell, kan man ikke gjøre det verken lydløst eller støvløst. Sånn er det nå bare, avslutter John Kittelstad».

Dette er signalet næringsaktørene fikk fra den ledende planpolitikeren Kittelstad noen måneder før den endelige behandlingen av detaljreguleringen, drøye ti år etter Kittelstad stemte for områdereguleringen første gang. I sin argumentasjon bruker også Kittelstad hensynet til arbeidsplasser og økonomi, på samme måte som Håland gjorde i sin begrunnelse. Basert på dette er det ganske utrolig at Kittelstad er frimodig nok til å kritisere en fersk politiker i Konservativt for å snu i saken om Sodevika-reguleringen.

Utgangspunktet for denne meningsutvekslingen med Kittelstad er den uredelige lederen redaktør Siri Wichne Pedersen skrev i Lindesnes avis 18. januar. Lederen mer enn antydet at Håland i Konservativt fikk plass i utvalg for oppvekst og kultur mot å stemme for reguleringsplanen for Sodevika. Det er usant, for det var aldri noe tema i forhandlingene. Redaktøren var også klar over dette da hun skrev sin leder, men siden det ikke passet inn i redaktørens konspirative virkelighetsoppfatning valgte hun å se bort fra dette. Redaktøren viste i tillegg manglende respekt for Hålands tro og vurderinger i sin omtale, og hun brukte helt andre vurderingskriterier på Håland enn da Kittelstad foretok sin snuoperasjon. Jeg mener fortsatt at redaktøren bør beklage sine uredelige og feilaktige beskyldninger mot både Håland og flere andre politikere. Med dette setter jeg et punktum for denne meningsutvekslingen fra min side.

Paal Pedersen,

gruppeleder Høyre